Specialfys

Den opfølgende konsultation

Alle konsultationer indeholder behandling, tests og justering af forløbet på baggrund af din krops reaktioner.

Vi arbejder videre med de problematikker, vi fandt under førstegangsundersøgelsen. Du får behandling med de mest effektive fysioterapeutiske teknikker, og vi tester løbende de berørte musklers styrke og evne til at samarbejde. Målet er, at du oplever bedret muskelfunktion, øget bevægelighed og reduktion af dine gener.

På baggrund af nye tests og din oplevede respons på øvelser og behandlinger siden sidst, justerer vi behandlingen, dine tekniske hjemmeøvelser og aftaler det videre forløb.

%d bloggers like this: